logobezelefona (2)

Javne nabavke usluge gerentodomaćice

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, br.14/15 i br.68/15) Centar za socijalni rad ''Sava Ilić" Aranđelovac Kralja Petra Prvog br.2-a, 34300 Aranđelovac objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge gerentodomaćice, JN 04/16

Javne nabavke