logobezelefona (2)

Javne nabavke usluge gerentodomaćice

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, br.14/15 i br.68/15) Centar za socijalni rad ''Sava Ilić" Aranđelovac Kralja Petra Prvog br.2-a, 34300 Aranđelovac objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge gerentodomaćice, JN 04/16

Javne nabavke

Spisak zaposlenih

      Direktor Centra za socijalni rad, „ Sava Ilić“,Aranđelovac Dipl. pravnik Nada Tanasijević, VSS Finasijska služba: Šef računovodstva, dipl. ekom. Mirka Bubanja, VSS Ekonom.fin.poslovi, Vesna Rakonjac, SSS Služba za zaštitu dece i omladine: Rukovodilac Službe, psiholog Zorica Martinović-Rosić, VSS Voditelj slučaja, soc. radnik Jagoda Maksović, VS Voditelj slučaja, dipl. soc. radnik Nemanja...

Spisak zaposlenih