logobezelefona (2)

Nasilje u porodice

Direktor Centra za socijalni rad, Aranđelovac,  Nada Tanasijević je prilikom gostavanja na RTV Šumadija povodom obeležavanja dana borbe protiv nasilja u porodici, dana 29.11.2016 god.istakla da "Nasilje nije porodična stvar nego društveni problem, da se svedoci nasilja ne usuđuju na prijavljivanje, a to bi spasilo život žrtvi a nasilnika...

Dokumenta, Obaveštenja

Pomoc u kuci

U prostorijama CSR Arandjelovac dana 5.11.2016 god. je odrzana edukacija za gerontodomacice zaposlene u okviru relizacije usluge Pomoc u kuci za tekucu godinu. Obuku je izvodila organizacija CDER Jagodina, u saradnji sa CSR Arandjelovac i opstine Arandjelovac, za 10 gerontodomacica u prisustvu strucnih radnika CSR Arandjelovac.

Dokumenta, Pomoć u kući

Javne nabavke usluge gerentodomaćice

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, br.14/15 i br.68/15) Centar za socijalni rad ''Sava Ilić" Aranđelovac Kralja Petra Prvog br.2-a, 34300 Aranđelovac objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge gerentodomaćice, JN 04/16

Javne nabavke